• آیکیدو آی کی کای ( سبک اصلی )
  • آی‌کی‌دو یوشینکان
  • شین شین تویستو
  • تومیکی ریو
  • جیوشینکای آیکیبودو (شاخه‌ای از سبک تومیکی ریو)
  • ایواما آی‌کی‌دو

پیام بگذارید