آدرس باشگاه
There are no translations available.

 

آدرس : تهران،خیابات شهید مفتح،روبروی ورزشگاه شهید شیرودی، باشگاه شهدای دانشجو

کلاس ها : روز های فرد، از ساعت 17 الی 18:30

کلاس های نیمه خصوصی : روز های فرد، از ساعت 20 الی 21:30