معرفی آی کی دو مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

آی کی دو یک هنر رزمی بسیار پیشرفته در قرن حاضر است . بنوعی هنر هزاره سوم. آی کی دو هنریست که به هنرجویانش دید وسیع ،آمادگی جسمانی و روحی بالا ، اعتماد به نفس وحسن انسان دوستی وادب  هدیه می نماید. درآی کی دو مدیریت افراد تقویت میشود . (چنانچه دوستان مایل باشند دراین زمینه اطلاعاتی کسب کنند میتوانند به کتاب مدیریت رقص تغییر صفحه 170 الی 172 مراجعه نمایند.) بسیاری از بیماریهای مفاصل ودردهای مزمن داخلی را مداوا ویا از شدت آن جلوگیری می نماید . پیشرفته ترین دفاع شخصی جهان گوشه ای از هنررزمی  آی کی دو میباشد به همین دلیل اکثر نیروهای ویژه وامنیتی پلیس دنیا آموزش  آی کی دو می بینند وبرای به کنترل درآوردن افراد خاطی از فنون آی کی دو اسنفاده می کنند. چون درآی کی دو بدون صدمه زدن به حریف با استفاده از نیروی حریف بر علیه خودش فرد مهاجم را کنترل می نمایند، فرد مهاجم هرقدر قویتر باشد آسیب بیشتری به خودش وارد مینماید. درآی کی دو هنرجویان یاد می گیرند درمقابل حمله باسلاح سرد مانند چوب ،چاقو وشمشیر ازخودشان  دفاع نمایند . همچنین  درمقابل اسلحه گرم از نزدیک دفاع نموده وحریف را خلع سلاح نمایند .البته رسیدن به این درجه مستلزم تمرینات مستمر میباشد. همراه با داشتن مربی دلسوز ومجرب .