آی کی دو چیست ؟ مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

باسلام

درمقدمه کلام را باگفته استاد بزرگ موریه وشیبا شروع می کنم .

" چون آی (هماهنگی ) با آی ( عشق ) عمومیت دارد ومن تصمیم گرفتم که هنر رزمی خود را آی کی دو بنامم . گرچه کلمه ( آی کی )  کلمه ای قدیمی است .

استفاده ازاین کلمه در گذشته توسط جنگجویان اساساٌ با مال من تفاوت دارد آی کی تکنیکی نیست که با آن بجنگید یا دشمن را مغلوب سازید بلکه آن راهی است برای حل مشکلات جهان وتبدیل انسانها به یک خانواده بزرگ " آی کی دو مرکب از سه جزء میباشد که معنی اصلی آنها به ترتیب هماهنگی ، نیروی درونی ، راه وروش می باشد . بنا بر این آی کی دو یعنی شیوه هماهنگی جسم وروح با نیروی درونی . پس از فوت استاد بزرگ شاخه های مختلفی از آی کی دو توسط شاگردان وی ایجاد شد وبه همین علت به شاخه اصلی ( آی کی کای ) افزودند .

خصوصیات تکنیکهای هنر رزمی آی کی دو آی کی کای بصورتی است که استفاده از نیروی حریف را بر علیه خود او در سرلوحه کار خود قرار داده وتمامی حرکات یک آی کی دو کار با هماهنگ شدن وسپس تغییر مسیر دادن نیروی حریف همراه میباشد . حرکات آی کی دو بصورت دورانی شکل بوده وبه ندرت از حرکات مستقیم استفاده میگردد واین قابلیت را دارد که بدون رساندن آسیب جدی حریف را تحت کنترل خود درآورد . وهر چه شدت حمله بیشتر باشد عکی العمل نیز شدید تر خواهد بود .

فنون آی کی دو به دو دسته ( کاتامه وازا ) و ( ناگه وازا ) تقسیم میگردد .

فنون کاتمه وازا یا نگه دارنده غالباٌ بر روی مفاصل متمرکز است .

فنون ناگه وازا یا پرتابی با تغییر نیروی حریف واستفاده از آن باعث عدم تعادل حریف وپرتاب آن می شود .

در آی کی دو دفاع در برابر چوب ، چاقو ، شمشیر وهمچنین دفاع در مقابل چند حریف نیز آموزش  داده می شود .

اشخاصی که آگاهی کاملی در مورد آی کی دو ندارند فکر می کنند که این هنر چیزی جز یک سبک قدیمی از هنر های رزمی نیست.

این مطلب درست است که Morihe ueshiba موسس آی کی دو در بسیاری از هنر های رزمی سنتی تعلیم دیده بوده است ودر پایه ریزی فنون آی کی دو از تجارب خود در آنها  استفاده کرده است . اما این هنر بسیار بالاتر از ترکیبی از هنر های رزمی مختلف میباشد.

استاد بزرگ خود به طور صریح گفته است که من در بسیاری از هنر های رزمی آموزش دیده ام اما آی کی دو ترکیبی از این هنر ها نیست تمام تکنیکهای آی کی دو مشتق شده ا ز ki میباشد .

اصولاٌ آی کی دو  و daito ryu aikijutsu در بسیاری از کتب مرجع با هم اشتباه گرفته می شود وعموم مردم  نمی توانند به راحتی بین این دو تفکیک قائل شوند .

این یک واقعیت است که استاد بزرگ یکی ازشاگردان ومریدان sokaku  takeda استاد بزرگ daito ryu بوده است . اما وقتی  یکی از خبرنگاران ازاو درمورد اینکه آیا بوجود آمدن آی کی دو نتیجه مستقیم تمرینات استاد در این سبک است پرسید . وی در پاسخ گفت : خیر درست تراینست که گفته شود استاد takeda چشمان مرابه حقیقت واقعی  budo باز کرد . اما حقیقت واقعی  آی کی دو کاملاٌ متفاوت از سایر هنر های رزمی می باشد .

لازم است به این نکته اشاره کرد که بسیاری از افراد که اطلاعات کمی از آی کی دو  دارند به اشتباه آن را نوعی تمرین سلامتی و نوعی رقص با حالتی از هیپنوتیزم رزمی وامثال اینها میدانند . اما بدیهیست که آی کی دو نوعی هنر رزمی است . آی کی دو تزکیه  فنون هنرهای رزمی وترکیب آن با فلسفه متعال روح است . همچنین روشی برای تهذیب روح وجسم اما فلسفه روحانی آن به معنی  اجتناب از نیرنگ وتقلب ودوری از صفتهای حیوانی جهت غلبه بر حریف میباشد . امید واریم با مطالعه بقیه مقالات دیدگاه روشنتری نسبت به این هنر رزمی زیبا بدست آورید .

درشروع تمرینات روزانه ابتدا جهت آمادگی بدنتان  بدون تقلای زیاد واعمال زور تمرین را با حرکات پایه ای آغاز نمایید .

اگر به طور صحیح گرم کنید دیگر نگرانی برای مصدومیت نخواهید داشت حتی برای افراد مسن هم تمرین لذت بخش بوده وتلاش خواهید کرد تا هدف واقعی آن را درک کنید .

در واقع در تمرینات آی کی دو هدف مهیا کردن بدن وذهن وساختن شخصیت هنر جو میباشد .

تکنیکهای آی کی دو  به دلیل جذابیتش وزیبایی اجرای آنها از فردی به فرد دیگر منتقل میشود پس نباید بدون شناخت وآگاهی برای اشخاص سود جووفرصت طلب فاش شود .

از اصطلاحات هنرهای رزمی تصور عموم مردم در مورد یک رزمی کار فردی رعب آور بارفتاری پرخاشگرانه است . البته چنین رفتاری دلالت براین دارد که شخص هنرجومعنای وا قعی هنرهای رزمی را درک نکرده . پرخاشگری بیش ازحد جز رجزخوانی  بیهوده جهت پنهان داشتن عدم وجود اعتماد به نفس نیست .

برعکس کسی که معنای واقعی budo را درک کرده باشد شخصیتی با ظاهری کاملاٌ آرام ورفتاری  مودبانه دارد . وی بقدر کافی دارای اعتماد به نفس میباشد اما نه برای ترساندن واعمال خشونت به دیگران .

افرادی که این خصوصیات را بدست آورند آی کی دو  واقعی را دریافت کرده اند و با روحیه بالا جهت تمرین حاضرشده و ضمن اجراء از آن لذت میبرند . زیرا ایشان در جستجوی رسیدن به کمر بند ( درجات بالاتر بدون ارزشهای واقعی ) نیستد .

زمین بخشی ازجهان هستی بوده واز آن بوجود آمده است وکسانی که خود را با طبیعت گیتی یکسان وهماهنگ می کنند در زندگی به درجات عالی کمال میرسند . آنها هرگز با قوانین طبیعت مخالفت نکرده وهیچگاه سعی نمی کنند موجودات را با جبر تحت کترل خود درآورند .

اگر شما به نحو فطری وذاتی خود تمرین نمایید با متانت وتمرکز قوی  میزان شگفت آوری از نیروی ki در شما پدیدار خواهد شد و این هم برای شما وهم برای جامعه مفید است واین حالت مطلوب فطری آی کی دو آی کی کای میباشد . دستیابی به چنین حالت وجودی وشخصیتی بسیار با ارزش تر از پیروز شدن در برخی مسابقات ناچیز است . یکی دیگر از اهداف آی کی دو آی کی کای  قویتر کردن شخصیت وفطرت افراد با بهره گیری ازنیروی ذاتیشان است واین میتواند منجر به سلامتی ذهن وبدن شود .

وقتی نیروی ki پدیدار میشود ودرزندگی روزمره وارد میشود مستقیماٌ وبه طور ذاتی ما را برای رسیدن به اهدافمان وآرزوهایمان و تقویت قدرت وانعطاف پذیری در زندگی رهنمون میسازد و با استفاده از نیروی حقیقی می توان با تمام مخاطرات وهرآنچه احتمال وقوع میرود روبرو شد .

اجرای تمرینات آی کی دو آی کی کای میتواند تمام اینها را ممکن سازد واین تاکید برهماهنگی و هارمونی باعث محبوبیت جهانی این هنر زیبا گشته است

( تحقیق، گردآوری وترجمه از وحید اصلانی )