تکنیکها وباورها در آی کی دو آی کی کای مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

تكنيك ها و باورها  درآی کی دوآی کی کای

آيا متوجه شده ايد كه اساتيد مختلف در تدريس يك تكنيك خاص روش هاي اجرايي متفاوتي دارند؟  با خود فکر مي كنيد كه چگونه ممكن است، آيا يكي درست و ديگري آنرا اشتباه انجام مي دهد؟ من به كدام روش بايد  تكنيك را اجرا كنم؟

تفاوت هاي ذكر شده ممكن است جزيي و ريز و يا بسيار واضح و آشكار باشند، اما چيزي كه كاملا قطعيست اينست كه همگي آنها تكنيك را بنا بر دلايلي كه بعدا در مورد آن توضيح داده مي شود، متفاوت اجرا مي كنند. اما اول بهتر است به اين مطلب كه كداميك درست و كداميك اشتباه تكنيك را نمايش مي دهند و ذهنيت بوجود آمده بپردازيم.

جواب ساده و سريع به اين پرسش اينست كه همه آن ها روش درست را انجام مي دهند و هيچ كدام اشتباه نمي كنند. مي دانم كه اين جواب متناقض و گيج كننده به نظر مي رسد، اما همين كه دلايل متفاوت انجام شدن تكنيك ها توضيح داده شود، اين پاسخ منطقي به نظر خواهد رسيد.

قبل از  پرداختن به دلايل گوناگوني اجراي تكنيك ها، نگاهي گسترده تر مي اندازيم به اين ذهنيت كه چه كسي درست و چه كسي اشتباه مي كند. اعتقاد به اين كه فقط يك روش صحیح  اجراي تكنيك وجود دارد تنها يك جنبه از اين قضيه است. جنبه ي ديگر زمانيست كه هنر جويان باور دارند كه تنها روش آن ها صحيح و ديگر روش ها همگي اشتباه و يا پايين تر از مال آن هاست. اين ذهنيت  تنها منحصر به جامعه ي آي كي دو نبوده و در تمامي هنر هاي رزمي فراگير است.

بحث بر سر بهترين هنر رزمي همچنان بخش ديگري از گستردگي اين ذهنيت هاست و مثال هاي آن عملا در تمامي رسانه هاي قابل دسترس مانند تبليغات و مصاحبه هاي مجلات، كتاب هاي مربوط به هنرهاي رزمي، صفحات اينترنت و چت روم ها، فيلم ها و تلويزيون، پيدا مي شود. اين ذهنيت چيزي بيشتر از تكبر، تنگ نظري و بي تجربگي است. اين باور مخرب بوده و مانع رشد رزمي كار مي باشد و باعث مي شود شما فقط چيزي را كه در باشگاه خاص خودتان و توسط يك استاد آموخته مي شود، فرا گيريد.

"بزرگترين نقطه ضعف انسان، ناديده گرفتن است"

تمامي  هنرهاي رزمي نقاط قوت و ضعف خود را دارند. هيچ هنري بهترين نيست. هيچ روش خاصي از آي كي دو تنها روش درست نيست و نمي توان گفت فقط يك استاد خاص تكنيك ها را درست تدريس مي كند و بقيه اشتباه. هنگام نگاه كردن به نمايش هر هنر و يا تكنيكي، ‌تلاش كنيد روي جنبه هاي مثبت آنچه اجرا مي شود تمركز كنيد. از اين موقعيت براي يادگيري بهره بگيريد و به جاي اتلاف وقت با تمركز روي اينكه چه چيز اشتباه صورت مي گيرد، مانند يك رزمي كار رشد كنيد. يك تكنيك نمي تواند تنها به دليل اينكه متفاوت اجرا مي شود اشتباه باشد. اگر بعد از تماشاي يك دمو، تنها يك اختلاف جزيي در تكنيكي كه از قبل بلد بوده ايد بياموزيد و باعث تطبيق پذيري روي تكنيك شما باشد، زمان خود را به خوبي سپري كرده ايد.

با پرداختن به سوال: من به كدام روش بايد تكنيك را اجرا كنم؟ به پاسخ ساده اي مي رسيم: تكنيك را همانگونه كه به شما نشان داده شده انجام دهيد بدون توجه به اينكه چه كسي آنرا به شما مي آموزد. ياد گرفتن اجراي يك تكنيك خاص به روش هاي گوناگون قطعا به نفع شما خواهد بود. به چه صورت ديگري مي توانيد بفهميد كه كدام متد  براي شما  مناسب است اگر تا جايي كه ممكن است روش هاي متعددي را تمرين نكرده باشيد؟

به بحث اصلي باز مي گرديم كه هر استادي يك تكنيك خاص را به صورت متفاوت اجرا مي كند. در هر تكنيكي يك چار چوب اوليه براي حركات، تمرينات بدني، و فاصله گذاري وجود دارد كه براي اجراي صحيح آن ضروريست. در اين چارچوب اوليه، هر استادي برخي از اين فاكتورها را براي عمل كرد مطلوب تر با سايز بدن، مركز تعادل و قدرت عضلاني خود تنظيم مي كند. ممكن است متوجه شده باشيد كه استاد تكنيك را بر اساس سايز، قدرت و تجربه ي مهاجم تغيير مي دهد.

وقتي آموزشتان تا سطحي رشد كرد كه درك عميق و مهارت كافي در اجراي صحيح تكنيك ها در چارچوب اصلي آن  بدست آورده باشيد، شما نيز شروع به انجام تغييرات و تنظيمات ذكر شده خواهيد كرد. شما روش هاي مختلفي را كه برايتان مناسب بوده است را تركيب كرده و هم زمان آن هايي را كه برايتان درست عمل نمي كنند را ناديده خواهيد گرفت. در اين نقطه تكنيك شما متفاوت از استادتان بوده و تكنيك ها تجلي خاصي از شما خواهند بود و پتانسيل شما براي رشد به عنوان يك رزمي كار تقريبا نا محدود است.

"خودتان را آموزش داده و تصحيح كنيد. روش صحيح مبارزه در درون شماست تا كشفش كنيد. اين مطلب را در كلاس خود به ياد داشته باشيد."  استاد بزرگ، موريهه اوشيبا